Vážení zákazníci

Dovolujeme si Vás ve zkratce informovat o naší obchodní činnosti.
Tato byla zahájena dne 4.juna 2003. Naší snahou a záměrem bylo a je, přiblížení české a slovenské krajanské komunity, směrem k vzdálenému domovu.
A to jak formou zajištění prodeje tradičních produktů, jakož i zachování, nedávno společných našich kultur.
Musíme však přiznat, že se nám to někdy i přes naše snažení nedaří tak, jako bychom si my i Vy přáli.
Je to dáno především stále se měnícími dovozci, přísnějšími změnami přepravních zákonů a spousty dalších problémů souvisejících s touto činností.
Byli bychom velmi rádi, kdyby jste byli k těmto případným potížím a tedy i k nám, shovívavý.
Věříme, že se nám společně podaří tyto situace vyřešit k Vaší spokojenosti.
Pokud budete mít k naši práci jakékoliv připomínky, ihned nás prosím kontaktujte!
Děkujeme touto cestou všem našim klientům za dosavadní objednávky!

Na ty další a spolupráci s Vámi, se těší

Jarka a Milan

Biggest selection of Czech and Slovak Products in the USA!
Largest selection of Slovak and Czech Products in America!
Slovak and Czech food
Horalky, Fidorka
^^Scroll To Top^^